Na zapleczu rewolucji

Rewolucja postępuje, a ataki na obrońców cywilizacji życia są coraz mocniejsze. Dlaczego? Bo, jak mówi Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi, promotorów cywilizacji śmierci boli to, że „ośmielamy się dawać publicznie świadectwo prawdzie o świętości prawa do życia”.

Celem Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi jest obrona zasad chrześcijańskich w życiu publicznym – wartości związanych z tradycją, rodziną i własnością. SKCh czyni to poprzez działalność społeczną, religijno-oświatową, kulturalną i charytatywną. – Od początku przyświeca nam hasło „Przebudźmy sumienia Polaków” – mówi prezes Stowarzyszenia im. Ks. Skargi, Sławomir Olejniczak.

Sławomir Olejniczak na własnej skórze doświadczał kłamliwych oskarżeń i wyzwisk – tylko dlatego, że prowadzi organizację katolików świeckich.

Owa działalność objawia się w wielu dziedzinach. To promocja tradycyjnej pobożności katolickiej – przypominanie pięknych, często już zapomnianych nabożeństw i modlitw. To także formacje poprzez media, których wydawcą jest SKCH – PCh24.pl, „Przymierze z Maryją”,  czy „Polonia Christiana”. Ten ostatni tytuł wydaje obecnie Stowarzyszenie „Polonia Christiana”, które jednak blisko współpracuje z SKCh. Mało tego, prezesem obu tych organizacji jest właśnie wspomniany Sławomir Olejniczak.

Metoda na dyskredytację. Sławomir Olejniczak już tego doświadczał

Nie dziwi zatem, że promotorzy cywilizacji śmierci chcą zwalczyć tego rodzaju działalność – na różne sposoby. Zyskującym popularność w ostatnim czasie jest podejmowanie prób paraliżowania działalności organizacji – poprzez rozpowszechnianie w komunikatorach i mediach społecznościowych kłamstw i oczerniających oskarżeń, czy też przez czyny zabronione, takie jak ataki fizyczne lub nawet terrorystyczne (tylko w kwietniu 2021 r. dwukrotnie spłonęły samochody broniącej prawa do życia Fundacji Pro).

Zwalczanie świeckich katolików odbywa się także poprzez zorganizowanie nagonki medialnej na inicjatywy broniące tradycji chrześcijańskiej. – Od wielu lat media skutecznie niszczą dobre relacje społeczne oparte na zaufaniu i tylko Kościół ma możliwość przeciwdziałać temu destrukcyjnemu trendowi przez głośne i jednoznaczne głoszenie moralnej nauki Chrystusa Pana, a w szczególności przez propagowanie cnót społecznych, takich jak choćby uczciwość – podkreśla Sławomir Olejniczak.

To stara metoda. Kłamstwo rodzi nieufność, a ta prowadzi do nienawiści i agresji – oto metody piewców rewolucji.