Młodzi i Kościół: rodzina, szkoła, parafia

wychowanie religijne

Współcześnie dobre wychowanie młodzieży w wieku szkolnym jawi się jako prawdziwe wyzwanie wychowawcze. W dobie tzw. mody na apostazję, praktyki okultystyczne, czy też skrajnie konsumpcyjny i technologiczny styl życia niezwykle trudnym jest utrzymanie równowagi duchowej, szczególnie gdy dotyczy to okresu burzliwego rozwoju ciała i psychiki młodej osoby. Są jednak punkty, o które warto zaczepić się w realizacji tego trudnego zadania. Jeden z nich to wychowanie religijne.

Badania socjologów – wychowanie religijne, wiara a edukacja

Brytyjska socjolog Ilana M. Horwitz przeprowadziła badania dotyczące korelacji między wiarą nastolatków a ich wynikami edukacyjnymi. Opublikowane na Uniwersytecie Oksfordzkim opracowanie pokazuje jasno, że między religijnością a wynikami edukacyjnymi istnieje dodatnia korelacja. Z badań wynika, że uczniowie wierzący cieszą się lepszą średnią w szkole. Różnica sięga 16 procent. Kolejnym atutem młodzieży wierzącej jest większa chęć do kontynuowania nauki na poziomie uniwersyteckim. Okazuje się bowiem, że wierzący studenci i uczniowie poświęcają więcej czasu na zdobywanie wykształcenia.

Autorka badania wzięła pod uwagę, że częściej wierzący nastolatkowie wychowują się w pełnych rodzinach. Aby wykluczyć wpływ tych dodatkowych czynników, zbadała wpływ religijności na rodzeństwo. Wyniki sprzyjają potwierdzeniu pozytywnej korelacji między wiarą a wynikami w nauce.

Warto więc pamiętać o ogromnej roli parafii we wspieraniu religijności młodego człowieka. Wychowanie religijne w parafii i szkole sprzyja budowaniu życia wiary młodych ludzi. Jest zarazem przeciwstawną alternatywą dla wizji permisywistycznego wychowania bez wychowania, tak popularnego w kręgach otwarcie wrogich chrześcijaństwu (więcej o tym pisaliśmy tutaj). Zgodnie ze starym porzekadłem „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, trafienie do młodych umysłów ze zdrowym, wyzwalającym i korzystnym dla nich przekazem wiary to kwestia ogromnej wagi.

Rodzina, szkoła i parafia – wielkie owoce ich współpracy

Powyższe nie ujmuje w niczym roli rodziny. Obrona rodziny, jak zauważał wielokrotnie znany świecki działacz katolicki, Sławomir Olejniczak, odgrywa ogromnie istotną rolę w dbałości o przetrwanie zdrowego społeczeństwa. Niemniej istotna jest również obrona tradycji, przekazywanej właśnie w ramach rodziny – z pokolenia na pokolenie.

Wizja rodziny popierana przez Sławomira Olejniczaka (więcej o tej wizji tutaj) i innych konserwatystów katolickich opiera się na wielopokoleniowości. To bardzo istotna kwestia, gdyż pod wieloma względami dzisiejsze młode pokolenia przypominają pokolenia dziadków. Jedni i drudzy popierają bowiem oparcie się na silnej wierze i wartościach patriotycznych.

Rodzina, szkoła i parafia powinny ze sobą współpracować w osiąganiu celu, jakim jest wychowanie młodego pokolenia katolików i Polaków. Warto pamiętać, że ich cele, choć odmienne, są wspólne. Wiara prowadzi wprawdzie do dóbr nieporównywalnie bardziej znaczących niż te doczesne. Przy okazji jednak sprzyja wychowaniu porządnego i często osiągającego lepsze wyniki edukacyjne młodego człowieka. To zaś jest celem każdego rodzica i nauczyciela.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *