header image
Ogłoszenia duszpasterskie
Ogłoszenia duszpasterskie 22 kwietnia 2018 r. 4 niedziela wielkanocna
Napisał Administrator   
poniedziałek, 23 kwiecień 2018
1. Dzisiaj taca na Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku.

2. W poniedziałek uroczystość św. Wojciecha, biskupa, męczennika, głównego Patrona Polski.

3. We wtorek uroczystość św. Jerzego, męczennika, głównego Patrona Archidiecezji Białostockiej i Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

4. W środę święto św. Marka, ewangelisty. O godz. 17.30 procesja pokutno- błagalna ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych o dobre urodzaje.

5. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

6. W tym tygodniu kwartałowe dni modlitw o powołania kapłańskie i zakonne: środa, piątek i sobota.

7. W najbliższą niedzielę dzień męczenników duchownych polskich z czasów drugiej wojny światowej.

8. W najbliższą niedzielę 39 r. święceń biskupich ks. arcybiskupa seniora Edwarda Ozorowskiego. Zachęcamy do modlitwy w intencji arcybiskupa.

9. W niedzielę 29 kwietnia ofiary do puszek na działalność apostolską telewizji Trwam i radia Maryja.      

10. Życzymy, abyśmy z Chrystusem, Dobrym Pasterzem mogli przezwyciężyć zło i w Nim osiągnęli pełnię życia. Szczęść Boże!         

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 23 kwiecień 2018 )
Ogłoszenia duszpasterskie 08 kwietnia 2018 r. 2 niedziela Wielkanocna
Napisał Administrator   
niedziela, 08 kwiecień 2018

1. Dzisiaj w niedzielę Przewodnią obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. „ W dniu tym – mówi Jezus – otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.

2. Dzisiaj po każdej Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu.

3. Dzisiaj rozpoczyna się 74 Tydzień Miłosierdzia. Dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na Caritas Archidiecezjalną.

4. Dzisiaj przy ołtarzu do kosza składamy dar serca jałmużny wielkopostnej.

5. Dzisiaj organizowana jest VI Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Z pięciu parafii białostockich o godz. 13.0 wyruszają pielgrzymi. Nasi parafianie mogą dołączyć do pielgrzymki z parafii św. Maksymiliana, która będzie przechodziła ul. Wasilkowską (około godz. 14.0). Msza św. wieńcząca pielgrzymkę o godz. 15.0. Mszy św. przewodniczyć będzie Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda.

6. W poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to codzienna modlitwa w okresie 9 miesięcy w intencji nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Msze św. o godz. 6.30; 9.0; 16.15; 18.0. 

7. W środę po mszy św. wieczornej wielkanocne nabożeństwo Droga Światła.

8. Życzymy, abyśmy wysławiali Boże Miłosierdzie i powierzajmy Bogu tych, którzy najbardziej tego daru potrzebują. Szczęść Boże!         

Ostatnia aktualizacja ( niedziela, 08 kwiecień 2018 )
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Napisał Administrator   
czwartek, 18 styczeń 2007

Opiekę duchową sprawuje asystent Akcji Katolickiej
ks. Witold Skrouba

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:
- pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;
- kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Akcja Katolicka może prowadzić:
- działalność oświatową i wychowawczą
- działalność kulturalną i informacyjno-wydawniczą
- działalność dobroczynną
- działalność turystyczno-sportową
- działalność gospodarczą

Skład Akcji Katolickiej przy parafii NSJ:

11 osób - członkowie, 3 osoby - kandydaci

Zarząd:

Prezes: Antoni Korzeniecki

Sekretarz: Wojciech Jocz

Skarbnik: Jerzy Sak
Członek: Andrzej Muszel

Spotykamy się:
- w II piątek miesiąca - Msza Św. o godz. 18.00, następnie spotkanie formacyjne.

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 03 listopad 2017 )
Gościmy
Aktualnie jest 3 gości online